انواع بازی game collection

[ شنبه 3 بهمن 1394 ] [ 15:20 ] [ علی امیدی ]
[ ]

انواع بازی game collection سری دوم

 • نام انگلیسی: GENERALS WAR ARMAGGEDON
  نام فارسی: ژنرال جنگ آرماگدون
  کد محصول: G1454
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 7 عدد
 • نام انگلیسی: THE GOLDEN HORDE
  نام فارسی: گروه ترکان و مغولان
  کد محصول: G1264
  تعداد لوح فشرده:   CD -  2
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: THE SETTLERS 7
  نام فارسی: مهاجران 7
  کد محصول: G1661
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: DRIVER
  نام فارسی: درایور
  کد محصول: G1963
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: PANDA KUNG FU
  نام فارسی: پاندای کنفوکار
  کد محصول: G16872
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: warcraft
  نام فارسی: جنگاوران کرفت
  کد محصول: G05856
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: ------------------------------------
  نام فارسی: شبگرد طلوع تاریکی
  کد محصول: G055
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,000   8000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد 
 • نام انگلیسی: among the SLEEP
  نام فارسی: در میان خواب
  کد محصول: G15999
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: DEMENTIUM 2
  نام فارسی:  
  کد محصول: G15259
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 4 عدد
 • نام انگلیسی: FEAR
  نام فارسی: ترس
  کد محصول: G15459
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: EUROPA UNIVERSALIS IV
  نام فارسی:  
  کد محصول: G14158
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: FEAR
  نام فارسی: ترس
  کد محصول: G12557
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 8,000   4000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: TEKKEN 3
  نام فارسی: تیکن 3
  کد محصول: G14852054
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی:  
  نام فارسی: گربه قجری
  کد محصول: G1264
  تعداد لوح فشرده:   CD -  2
  قیمت: 3,500   3000 تومان
  موجودی در انبار 4 عدد
 • نام انگلیسی: RESIDENT EVIL5
  نام فارسی: اقامتگاه شیطان 5
  کد محصول: G16861
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: FAST FURIOUS
  نام فارسی: مسابقات سریع و خشمگین مرحله نهایی
  کد محصول: G1962363
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 3,500   3000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: WARGAME
  نام فارسی: مانور نظامی : اژدهای سرخ
  کد محصول: G1658872
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  3   
  قیمت: 15,000   8000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: CALL of DUTY GHOSTS
  نام فارسی: ندای وظیفه یگان ارواح
  کد محصول: G05856
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  4   
  قیمت: 20,000   12000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: MXGP
  نام فارسی: جنون موتورسواری
  کد محصول: G2555
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,000   3500 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد 
 • نام انگلیسی: MONO CHROMA
  نام فارسی: دنیای بدون رنگ
  کد محصول: G159299
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: KILL TEAM
  نام فارسی: گروه مرگ
  کد محصول: G1558259
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: BLOOD KNIGHIS
  نام فارسی: شوالیه خون
  کد محصول: G155459
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: AFRICAN
  نام فارسی: ماجراجویان آفریقا
  کد محصول: G1415858
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2 
  قیمت: 10,000   6000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: CHILD of LIGHT
  نام فارسی: دختر روشنایی
  کد محصول: G1255557
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,000   4000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: LEGO MOVIE
  نام فارسی: لگو
  کد محصول: G110454
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: LEGO HOBBIT
  نام فارسی: لگو هابیت
  کد محصول: G1265864
  تعداد لوح فشرده:   DVD -  2
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: METRO 2033
  نام فارسی: مترو
  کد محصول: G166981
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 6,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: HAWX2
  نام فارسی:  
  کد محصول: G1969853
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی:  
  نام فارسی: بازی با مرگ
  کد محصول: G1687892
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: FALLING SKlES
  نام فارسی: جنگاوران کرفت
  کد محصول: G05856
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   2500 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: POOL
  نام فارسی: گروه بیلیارد بازها
  کد محصول: G055
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: TRIALS FUSION
  نام فارسی:  
  کد محصول: G15999
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,000   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: SIMCITY
  نام فارسی: شهر سازی
  کد محصول: G15259
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: SPONGEBOB
  نام فارسی: باب اسفنجی
  کد محصول: G15459
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: MOTOR ROCK
  نام فارسی:  
  کد محصول: G14158
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: VELVET ASSASSIN
  نام فارسی:  
  کد محصول: G12557
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Haunted
  نام فارسی:  
  کد محصول: G1454
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: CRAZY CHICKEN
  نام فارسی: مجموعه مرغهای مهاجم
  کد محصول: G1264
  تعداد لوح فشرده:   DVD -  1
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: AVATAR flash collection
  نام فارسی: مجموعه آواتار
  کد محصول: G1661
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: BATMAN
  نام فارسی: مجموعه بتمن
  کد محصول: G1963
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Game collection
  نام فارسی: مجموعه بازی
  کد محصول: G16872
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   6000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Game puzzle collection
  نام فارسی: مجموعه پازل
  کد محصول: G05856
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: HAlo
  نام فارسی:  
  کد محصول: G055
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی:
  نام فارسی: بره ناقلا
  کد محصول: G15999
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: MOTOGP14
  نام فارسی:  
  کد محصول: G15259
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  3   
  قیمت: 12,000   8000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی:  
  نام فارسی: دنیای شادی
  کد محصول: G15459
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,000   3000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: SONIC
  نام فارسی: سونیک
  کد محصول: G14158
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,000   4000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: *************
  نام فارسی: ترس
  کد محصول: G12557
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 8,000   4000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد


موضوعات مرتبط: ___آرشیو بازی___

برچسب‌ها: انواع بازی عصر بازی پرنیان سریرگیم لوح زرین مدرن مجموع بازی بازی کامپیوتر
[ چهار شنبه 30 دی 1394 ] [ 18:14 ] [ علی امیدی ]
[ ]

انواع بازی game collection سری اول

 • نام انگلیسی: Call of Duty Black Ops III
  نام فارسی: بازی ندای وظیفه عملیات سیاه 3
  کد محصول: G164
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  5   
  قیمت: 30,500   25000 تومان
  ناموجود
 • نام انگلیسی: Call of Duty Black Ops III
  نام فارسی: بازی ندای وظیفه عملیات سیاه 3
  کد محصول: G164
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  5   
  قیمت: 30,500   25000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Transformers Devastation
  نام فارسی: بازی تبدیل شوندگان انهدام
  کد محصول: G161
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Onikira Demon Killer
  نام فارسی: بازی اونیکیرا شیطان قاتل
  کد محصول: G163
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Hegemony III Clash of the Ancient
  نام فارسی: بازی سلطنت 3 نبرد کهن
  کد محصول: G162
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Call Of Duty Modern Warfare 3
  نام فارسی: بازي كال اف ديوتي: جنگاوری مدرن 3
  کد محصول: G056
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  3   
  قیمت: 14,500   8000 تومان
  موجودی در انبار 5 عدد
 • نام انگلیسی: Call Of Duty Modern Warfare 2
  نام فارسی: بازي كال اف ديوتي: جنگاوری مدرن 2
  کد محصول: G055
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Prototype 2
  نام فارسی: بازی نمونه دوم
  کد محصول: G159
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Prototype 2
  نام فارسی: بازی نمونه دوم
  کد محصول: G159
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Real Boxing
  نام فارسی: هیجان انگیزترین بازی بوکس
  کد محصول: G159
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی 5 عدد
 • نام انگلیسی: Coma Mortuary
  نام فارسی: بازی کما : دنیای مردگان
  کد محصول: G158
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: AntiSquad
  نام فارسی: بازی ضد شورش
  کد محصول: G157
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر

 

 • نام انگلیسی: Alone in the Dark Illumination
  نام فارسی: بازی تنها در تاریکی روشنایی
  کد محصول: G156
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Call of Duty Advanced Warfare
  نام فارسی: بازی کال آف دیوتی جنگ های پیشرفته
  کد محصول: G145
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  4   
  قیمت: 25,500   20000 تومان
   
 • نام انگلیسی: Call of Duty : Advanced Warfare
  نام فارسی: بازی کال آف دیوتی جنگ های پیشرفته
  کد محصول: G145
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  4   
  قیمت: 25,500   20000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Disney Epic Mickey 2 The Power of Two
  نام فارسی: بازی حماسه میکی 2
  کد محصول: G146
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: F1 2015
  نام فارسی: بازی مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک
  کد محصول: G147
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1      به همراه   DVD  -  1
  قیمت: 15,500   10000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Guns, Gore & Cannoli
  نام فارسی: بازی اسلحه گور و کنلی
  کد محصول: G148
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 10,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Stronghold 2
  نام فارسی: بازی جنگ های صلیبی 2
  کد محصول: G149
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 10,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Evolve
  نام فارسی: بازی تکامل
  کد محصول: G144
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  2   
  قیمت: 15,500   10000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: PES 2016 + League 94-95
  نام فارسی: فوتبال حرفه ای 2016 + لیگ برتر 94-95
  کد محصول: G141
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: PES 2016 + League 94-95
  نام فارسی: فوتبال حرفه ای 2016 + لیگ برتر 94-95
  کد محصول: G140
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Pro Evolution Soccer 2016 - 2DVD
  نام فارسی: بازی فوتبال حرفه ای 2016 – PES 2016
  کد محصول: G136
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Pro Evolution Soccer 2016 - 1DVD9
  نام فارسی: بازی فوتبال حرفه ای 2016
  کد محصول: G135
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر

 

 • نام انگلیسی: Project CARS
  نام فارسی: بازی خودروهای برجسته
  کد محصول: G132
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Lego Jurassic World
  نام فارسی: بازی لگو: دنیای ژوراسیک
  کد محصول: G131
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Battlefield Bad Company 2
  نام فارسی: بازي میدان جنگ: کمپانی بد 2
  کد محصول: G130
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Batman Arkham Asylum
  نام فارسی: بازی بتمن: شهر آرکهام
  کد محصول: G122
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Company of Heroes 2 Ardennes Assault
  نام فارسی: بازی گروه قهرمانان 2: جنگ در آردن
  کد محصول: G124
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Stronghold Legends
  نام فارسی: بازی افسانه قلعه ها
  کد محصول: G126
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد 
 • نام انگلیسی: MotoGP 15
  نام فارسی: بازی موتو جی پی 15
  کد محصول: G127
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  2   
  قیمت: 15,500   10000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Deathtrap
  نام فارسی: بازی دام مرگ
  کد محصول: G128
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Brother A Tale Of Two Sons
  نام فارسی: بازی برادرها داستان دو پسر
  کد محصول: G129
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: The Cave
  نام فارسی: بازی غار اسرار
  کد محصول: G125
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: ! ALL Zombies Must Die
  نام فارسی: بازی زامبی ها بايد بميرند!
  کد محصول: G123
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Microsoft Flight Simulator X
  نام فارسی: بازی شبیه ساز پرواز مایکروسافت
  کد محصول: G115
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  2   
  قیمت: 15,500   10000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Gears of War
  نام فارسی: بازی چرخ‌دنده‌های جنگ
  کد محصول: G113
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Split Second
  نام فارسی: بازی مسابقات حرفه ای اتومبیل رانی
  کد محصول: G108
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: King of  Road
  نام فارسی: بازی سلطان جاده ها
  کد محصول: G112
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: LEGO Marvel Super Heroes
  نام فارسی: بازی قهرمانان ماروِل
  کد محصول: G111
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Pro Evolution Soccer 2015 (League 94-95)
  نام فارسی: بازی فوتبال حرفه ای 2015 + لیگ برتر ایران 94-95
  کد محصول: G119
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: (FIFA 15 (League 94-95
  نام فارسی: بازی فیفا 2015 + لیگ برتر ایران 94-95
  کد محصول: G121
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Pro Evolution Soccer 2013 (League 94-95)
  نام فارسی: بازي فوتبال حرفه ای 2013 + لیگ برتر ایران 94-95
  کد محصول: G098
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: FIFA 15
  نام فارسی: بازي فیفا 2015
  کد محصول: G118
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: GRID Autosport
  نام فارسی: بازي گیرید اُتو اِسپرت
  کد محصول: G106
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow
  نام فارسی: بازي لاک پشت های نینجا
  کد محصول: G067
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی 1 عدد
 • نام انگلیسی: Counter Strike 1.6 Xtreme
  نام فارسی: بازی کانتر
  کد محصول: G100
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی 2 عدد
 • نام انگلیسی: Counter Strike 1.6 AdrenaLine
  نام فارسی: بازي کانتر آدرنالين
  کد محصول: G101
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجود

 

 • نام انگلیسی: Counter Strike 1.6
  نام فارسی: بازی کانتر
  کد محصول: G099
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی 2 عدد
 • نام انگلیسی: Call Of Duty Ghost
  نام فارسی: بازی ندای وظیفه: اشباح
  کد محصول: G090
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  4   
  قیمت: 22,500   15000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Need for Speed Underground 2
  نام فارسی: بازی جنون سرعت: زیر زمین
  کد محصول: G094
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Sniper Ghost Warrior 2
  نام فارسی: بازی تک تیر انداز: شبح جنگجو 2
  کد محصول: G095
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجودی 3 عدد
 • نام انگلیسی: Call of Duty World at War
  نام فارسی: بازی ندای وظیفه جنگ در جهان
  کد محصول: G091
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  موجود در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Murdered Soul Suspect
  نام فارسی: بازی قتل روح سرگردان
  کد محصول: G093
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 10,500   6000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Need for Speed Hot Pursuit
  نام فارسی: بازی جنون سرعت: تعقیب داغ
  کد محصول: G098
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Pro Evolution Soccer 2013 Update 2015
  نام فارسی: بازی فوتبال حرفه ای 2013
  کد محصول: G098
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 10,500   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Sid Meiers Civilization Beyond Earth
  نام فارسی: بازی تمدن:ماورای زمین
  کد محصول: G103
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Assassins Creed Chronicles China
  نام فارسی: اساسین کیرید
  کد محصول: G102
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 6,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Total War Rome II - Hannibal at the Gates
  نام فارسی: بازی جنگ های روم 2: هانیبال در گیتس
  کد محصول: G081
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 9,500   6000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Stronghold Crusader Extreme HD
  نام فارسی: بازی جنگ های صلیبی
  کد محصول: G087
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Ride
  نام فارسی: بازی موتور سواری
  کد محصول: G084
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  2   
  قیمت:

  15,500   10000 تومان

  موجود
 • نام انگلیسی: LEGO Batman 3 Beyond Gotham
  نام فارسی: بازی بازگشت بتمن
  کد محصول: G080
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 9,500   6000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Emergency 5
  نام فارسی: بازی اورژانس 5
  کد محصول: G086
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Bound By Flame
  نام فارسی: بازی شعله های اهریمن
  کد محصول: G085
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: AlternativA
  نام فارسی: بازی آلترناتیوا
  کد محصول: G082
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Alien Isolation
  نام فارسی: بازی بیگانه: سر بلند
  کد محصول: G083
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  2   
  قیمت: 15,500   10000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Motorcycle Club
  نام فارسی: بازی باشگاه موتورسواری
  کد محصول: G078
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Gravity Ghost
  نام فارسی: بازی شبح جاذبه
  کد محصول: G088
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی 4 عدد
 • نام انگلیسی: Warhammer 40,000 Dawn of War II
  نام فارسی: بازی وارهمر 40000
  کد محصول: G079
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی 1 عدد
 • نام انگلیسی: Dark Sector
  نام فارسی: بازی بخش تاریک
  کد محصول: G057
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: The Bureau XCOM Declassified
  نام فارسی: بازی عملیات محرمانه
  کد محصول: G074
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد 
 • نام انگلیسی: Shiftlings
  نام فارسی: بازی ماموران فضایی
  کد محصول: G077
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی 1 عدد

 

 • نام انگلیسی: Ori and the Blind Forest
  نام فارسی: بازی اوری و جنگل کور
  کد محصول: G076
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجودی 3 عدد
 • نام انگلیسی: Grey Goo
  نام فارسی: بازی استراتژیک گری گو
  کد محصول: G075
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: The Legend of Korra
  نام فارسی: افسانه کورا
  کد محصول: G019
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Stronghold Crusader II
  نام فارسی: جنگ های صلیبی
  کد محصول: G018
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Sniper Elite Nazi Zombie Army 2
  نام فارسی: بازی تک تیرانداز
  کد محصول: G017
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Sniper Elite III
  نام فارسی: تک تیرانداز زبده 3
  کد محصول: G008
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Resident Evil 4 Ultimate HD Edition
  نام فارسی: رزيدنت اويل 4
  کد محصول: G013
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Pro Evolution Soccer 15
  نام فارسی: بازی فوتبال حرفه ای
  کد محصول: G003
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  1   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Need For Speed Rivals
  نام فارسی: جنون سرعت: رقبا
  کد محصول: G012
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی 3 عدد
 • نام انگلیسی: Nancy Drew The Silent Spy
  نام فارسی: نانسی درو جاسوس خاموش
  کد محصول: G016
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی 1 عدد
 • نام انگلیسی: Middle-Earth Shadow of Mordor
  نام فارسی: سرزمین میانی سایه موردور
  کد محصول: G015
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  3   
  قیمت: 12,000   8000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Metal Gear Rising Revengeance
  نام فارسی: نینجایی برای انتقام
  کد محصول: G011
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  3   
  قیمت: 12,000   8000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Men of War Assault Squad 2
  نام فارسی: مردان جنگی
  کد محصول: G007
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Enemy Front
  نام فارسی: جبهه دشمن
  کد محصول: G010
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Crysis 3
  نام فارسی: کرایسس
  کد محصول: G005
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Command Conquer 4 Tiberian Twilight
  نام فارسی: جنرال
  کد محصول: G009
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: A Game of Thrones Genesis
  نام فارسی: بازی تخت شاهی
  کد محصول: G014
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: FARCRY 3
  نام فارسی: جزیره آدم خورها
  کد محصول: G037
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی 3 عدد
 • نام انگلیسی: Angry Birds Collection No.1
  نام فارسی: مجموعه بازی های پرندگان خشمگین
  کد محصول: G020
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Valiant Hearts The Great War
  نام فارسی: شجاع دلان
  کد محصول: G043
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Ryse Son of Rome
  نام فارسی: قیام فرزند رم
  کد محصول: G042
  تعداد لوح فشرده:   DVD9  -  3   
  قیمت: 12,000   8000 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Lost Civilization
  نام فارسی: تمدن گمشده
  کد محصول: G041
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Empire Earth III
  نام فارسی: امپراطوری زمین
  کد محصول: G040
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی 2 عدد
 • نام انگلیسی: Bratz Super Babyz
  نام فارسی: کوچولوهای شگفت انگیز
  کد محصول: G039
  تعداد لوح فشرده:   CD  -  1   
  قیمت: 3,500   3000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد 
 • نام انگلیسی: Anno 2070 Deep Ocean
  نام فارسی: اقیانوس عمیق
  کد محصول: G038
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی در انبار 1 عدد
 • نام انگلیسی: Need For Speed Most Wanted
  نام فارسی: جنون سرعت 2
  کد محصول: G047
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Metal Gear Solid 2 Substance
  نام فارسی: متال گیر سالید ۲
  کد محصول: G046
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Just Cause 2
  نام فارسی: هدف نهایی 2
  کد محصول: G044
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Devil May Cry 4
  نام فارسی: شیطان هم گریه می کند
  کد محصول: G045
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 3 عدد
 • نام انگلیسی: Urban Trial Freestyle
  نام فارسی: بازی موتور سواری
  کد محصول: G052
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Trine
  نام فارسی: تراین
  کد محصول: G049
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Transformers The Game
  نام فارسی: تبدیل شوندگان
  کد محصول: G048
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Tom Clancy's H.A.W.A.X. 2
  نام فارسی: تام کلنسی: هاواکس 2
  کد محصول: G051
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 8,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Metal Gear Solid V-Ground Zeroes
  نام فارسی: متال گیر سالید: گراند زیروز
  کد محصول: G050
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  موجود
 • نام انگلیسی: Colin MacRae Rally Remastered
  نام فارسی: رالی و اتومبیل رانی
  کد محصول: G053
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 4,500   3500 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Thunder Wolves
  نام فارسی: بازی هلیکوپتر
  کد محصول: G073
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر

 

 • نام انگلیسی: The Incredible Adventures of Van Helsing
  نام فارسی: بازی میراث شکارچی
  کد محصول: G072
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 9,000   6000 تومان
  موجودی 4 عدد
 • نام انگلیسی: Styx Master of Shadows
  نام فارسی: استایکس: ارباب سایه ها
  کد محصول: G071
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  2   
  قیمت: 9,000   5000 تومان
  موجودی در انبار 2 عدد
 • نام انگلیسی: Deadlight
  نام فارسی: بازی نور مرده
  کد محصول: G070
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Castle of Illusion starring Mickey Mouse
  نام فارسی: بازی میکی موس
  کد محصول: G069
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  جزئیات بیشتر
 • نام انگلیسی: Call of Juarez Gunslinger
  نام فارسی: بازی ندای خوارز
  کد محصول: G068
  تعداد لوح فشرده:   DVD  -  1   
  قیمت: 5,500   4000 تومان
  موجود


موضوعات مرتبط: ___آرشیو بازی___

برچسب‌ها: انواع بازی عصر بازی پرنیان سریرگیم لوح زرین مدرن مجموع بازی بازی کامپیوتر
[ چهار شنبه 30 دی 1394 ] [ 15:45 ] [ علی امیدی ]
[ ]

انواع بازی game collection

[ چهار شنبه 30 دی 1394 ] [ 15:24 ] [ علی امیدی ]
[ ]

دانلود بازی Fireflies برای PC

ازی Fireflies به سبک ترسناک است که توسط کمپانی Bugendai تولید و ساعاتی پیش انتشار یافته است . داستان بازی به اینگونه است که یک روز فردی با نام Riario نامه ای از طرف پدر بزرگ خود دریافت می کند که به او گفته است مجله اش را در سراسر دنیا منتشر کند و …. هم لکنون می توانید این بازی را به صورت رایگان و با لینک مستقیم از وب سایت دانلود ها دریافت نمایید .

Fireflies PC-HI2U

 

Fireflies pc cover دانلود بازی Fireflies برای PC

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمایید 

 

 موضوعات مرتبط: ___آرشیو بازی___بازی ماجرایی

برچسب‌ها: Fireflies, بازي Fireflies, دانلود Fireflies, دانلود Fireflies از سرور هاي ايران, دانلود بازي Fireflies, دانلود بازي Fireflies با لينک مستقيم, دانلود بازي Fireflies براي کامپيوتر, دانلود بازي ترسناک, دانلود رايگان بازي Fireflies, دانلود مستقيم Fireflies, دانلود نسخه HI2U بازي Fireflies, دانلود نسخه Iso بازي Fireflies, دانلود کرک بازي Fireflies, کرک

ادامه مطلب
[ سه شنبه 17 شهريور 1394 ] [ 16:15 ] [ علی امیدی ]
[ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد